2008-03-16

Peroxisomer - anonyma men livsviktiga cellorganeller!

Peroxisomen har en stor mängd olika funktioner där nedbrytningen av olika typer av fettsyror är dess mest centrala funktion. Peroxisomer finns i kroppens alla celler med undantag för mogna erytrocyter, men de skiljer sig mycket mellan olika celltyper inte bara i antal utan även i utseende såväl som i nivåerna av de över 60 olika peroxisomala enzymerna. Peroxisomerna bryter ned ett spektrum av mer ovanliga och annorlunda fettsyror. Dessa fettsyror inkluderar bland annat mycket långa fettsyror vilka är över 20 kol långa eller metylgrenade fettsyror som fytansyra och pristansyra vilka bildas vid nedbrytningen av klorofyll. Hit hör även dikarboxylsyror vilka främst bildas vid tillfällen då det är höga nivåer av fria fettsyror som till exempel vid fasta genom att en till karboxylgrupp bildas i andra ändan av fettsyran. Andra lipider som också bryts ner i peroxisomerna är prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener vilka alla är derivat av den 20 kol långa fleromättade arakidonsyran och fungerar som lokala hormoner för att reglera en rad olika processer i olika vävnader.

FORSKNING KRING PEROXISOMER och peroxisomala sjukdomar pågår i forskargrupper spridda över hela världen, men ett antal forskargrupper från olika länder i Europa har samlats i ett gemensamt forskningsprojekt kring just peroxisomer kallat ”Peroxisomes in health and disease” vilket ingår i EU: s sjätte ramprogram för forskning (http://peroxisomes.amc.uva.nl/peroxisomes/index.jsp).Utdrag ur text skriven av: MARIA WESTIN BIOMEDICINSK ANALYTIKER MEDICINE DOKTOR
INST. FÖR LABORATORIEMEDICIN KAROLINSKA INSTITUTET

Inga kommentarer: