2013-04-25

Min Ailos

Juni är väldigt intresserad av min inhalationsapparat. Otroligt spännande med röken som kommer ur skorstenen.

Inga kommentarer: